Termeni și condiții

Ultima actualizare April 07, 2022

Greathost Web SRL. („sURL” „noi” sau „nostru”) oferă utilizatorilor săi produse și servicii de scurtare a adreselor URL, linkuri personalizate și de gestionare a legăturilor și de analiză (colectiv, „Serviciile sURL”). Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții („Acordul”), deoarece aceștia guvernează accesul și utilizarea serviciilor sURL și constituie un acord legal obligatoriu între dvs. și sURL. Dacă acceptați acest Acord sau utilizați Serviciile sURL în numele unei companii sau al unei alte entități juridice, declarați și garantați că aveți autoritatea de a lega acea companie sau altă entitate juridică la Acord și, în acest caz, „dvs.”, „dvs.” și „Client” se vor referi și se vor aplica acelei companii sau altei entități juridice. Dacă vi s-a acordat accesul și utilizarea Serviciilor sURL de către și în numele titularului principal de cont, fie direct, fie prin intermediul unui administrator, sunteți de asemenea de acord să respectați acest Acord. În plus față de acest Acord, utilizarea de către Client a Serviciilor sURL este guvernată de Politica de confidențialitate sURL și Politica de copyright DMCA a sURL.

RECUNOSCȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ, PRIN CREAREA UNUI CONT SURL, CUMPĂRÂREA UNUI CONT PLĂTIT SAU ACCESOAREA SAU UTILIZAREA SERVICIILOR SURL, INDICAȚI CĂ AȚI CITIT, ÎNȚELEȘI ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE ACEȘTI TERMENI. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, ATUNCI NU AVEȚI DREPT DE A ACCESA SAU DE A UTILIZA SERVICIILE SURL.

ACEST ACORD CONȚINE O DISPOZIȚIE DE ARBITRAJ ȘI RENUNȚARE LA ACȚIUNEA COLECTIVĂ, AȘA CUM ESTE DESCRISĂ ÎN SECȚIUNEA DE ARBITRAJ DE MAI JOS. SUNTEȚI DE ACORD CĂ LITIGIILE DINTRE NOI VOR FI REZOLȚATE PE CALE AMIABILĂ, INDIVIDUAL, ȘI RENUNȚI LA DREPTUL DVS. LA UN PROCES DE JUDECATĂ SAU DE A PARTICIPA CA RECLAMANT SAU MEMBRU AL GRUPULUI ÎN ORICE ACȚIUNE PRETINSĂ SAU PROCEDURĂ REPREZENTATIVĂ.

 

1. DOMENIUL DE APLICARE ȘI MODIFICĂRI

 • Modificări. sURL își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica sau înlocui acest Acord în orice moment. Dacă modificăm acești Termeni, vom publica modificarea pe site-ul nostru sau vă vom informa cu privire la modificare pe pagina dvs. de detalii a contului sURL. Continuând să accesați sau să utilizați Serviciile sURL după data intrării în vigoare a modificării, indicați că sunteți de acord să fiți legat de Acordul modificat. Clientul este de acord că este responsabilitatea Clientului să verifice periodic prezentul Acord pentru modificări și că utilizarea de către acesta a Serviciilor sURL după publicarea oricăror modificări la acest Acord constituie acceptarea acestor modificări. Dacă Acordul modificat nu este acceptabil pentru dvs., singura dvs. soluție este să încetați să utilizați Serviciile sURL.
 • Domeniul de aplicare și ofertele curente. Începând cu Data Intrării în vigoare, sURL oferă Clientului anumite Servicii Bitly. Bitly poate adăuga, elimina, suspenda, întrerupe, modifica sau actualiza Serviciile Bitly în orice moment, la discreția sa. După data intrării în vigoare a unei astfel de actualizări, Bitly nu va avea nicio obligație de a rula, furniza sau susține versiuni vechi ale Serviciilor Bitly.
 • Clienții sURL Întreprinderi. Dacă ați achiziționat un Plan sURL Întreprinderi, acești termeni pot fi completați sau modificați printr-un contract suplimentar de întreprindere și unul sau mai multe formulare de comandă, ai căror termeni vor controla în măsura în care sunt în conflict cu acești Termeni.
 • Suport, Uptime și Training. Formarea și nivelul de asistență pentru clienți pentru nivelul de Servicii sURL pe care îl achiziționați sunt stabilite pe pagina de prețuri a Serviciilor sURL.

2. CONTURI PLATITE

 • Taxe. sURL oferă servicii sURL contra cost care oferă caracteristici și funcționalități suplimentare. Prețurile și serviciile pentru conturile plătite sunt descrise pe pagina de prețuri Servicii sURL și pot fi actualizate din când în când. Dacă vă înscrieți pentru un cont cu plată, sunteți de acord să plătiți sURL toate taxele aplicabile pentru nivelul de Servicii sURL, conform selecției dvs. Taxele nu sunt rambursabile, cu excepția cazurilor cerute de lege sau în cazul în care este permis în mod special în acest acord.
 • Reînnoiri automate și probe. Dacă contul dumneavoastră este setat să se reînnoiască automat sau se află într-o perioadă de probă și ați furnizat deja o metodă de plată către sURL pentru Servicii, sURL vă va debita automat contul de plată la sfârșitul perioadei de încercare sau la începutul fiecărui termen de reînnoire pentru termenul de reînnoire, cu excepția cazului în care ne notificați că doriți să anulați sau să dezactivați reînnoirea automată înainte de expirarea termenului curent. Puteți rezilia Acordul în pagina Detalii contului dvs. sau, dacă v-ați achiziționat Serviciul printr-un reprezentant al contului sURL, contactând reprezentantul contului dvs. sURL. Dacă aveți un plan de cont plătit care durează douăsprezece (12) luni sau mai mult, vă vom anunța în termen de 30 de zile înainte de reînnoirea contului dvs., inclusiv orice modificare a taxelor pentru plan.
 • Plată. Clientul va plăti facturile sURL în intervalul de plată selectat. Dacă nu se specifică altfel, plățile vor fi datorate imediat. Clientul autorizează sURL să debiteze Clientul pentru toate Taxele aplicabile folosind metoda de plată selectată de Client prin platforma de plăți online a sURL. Clientul va furniza sURL informații complete și exacte de facturare și de contact. sURL poate suspenda sau rezilia Serviciile dacă Taxele sunt restante. Taxele neplătite sunt supuse unei taxe financiare de unu la sută (1,5%) pe lună (18% pe an) sau maximul permis de lege, oricare dintre acestea este mai mic, plus toate cheltuielile de colectare, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților.
 • Impozite. Taxele nu includ taxe, taxe, taxe, tarife și alte taxe guvernamentale (colectiv, „Taxe”), iar Clientul este responsabil pentru toate Taxele rezultate din prezentul Acord sau din utilizarea de către Client a Serviciilor sURL. sURL va factura Clientului taxe atunci când legea aplicabilă este obligat să facă acest lucru, iar Clientul este de acord să furnizeze plata conform termenilor facturii. În cazul în care Clientul este obligat prin lege să deducă și să rețină orice Taxe pentru sumele plătibile în temeiul prezentului Acord, orice sume care trebuie reținute vor fi deduse cu promptitudine și remise în timp util de către Client, în numele sURL, autorității fiscale competente, iar Clientul este de acord că va furniza sURL copii ale tuturor documentelor necesare (inclusiv, dar fără a se limita la bonuri fiscale primite de la autoritatea fiscală aplicabilă) pentru ca sURL să pretindă și să primească un credit fiscal străin într-o sumă corespunzătoare sumei reținute de Client.
 • Retrogradări. sURL își rezervă dreptul de a retrograda, suspenda sau rezilia accesul Clientului la oricare sau la toate Serviciile sURL, dacă Taxele sunt restante.

3. LICENȚĂ, METRICI ȘI CONFORMITATE

 • Licență pentru Serviciile sURL. Sub rezerva termenilor și condițiilor acestui Acord și a plății tuturor Taxelor datorate în temeiul prezentului, sURL acordă Clientului și oricărei alte părți convenite într-un Formular de Comandă un drept și o licență limitate, revocabile, neexclusive, nesublicențiabile, netransferabile. să folosească Serviciile sURL numai pentru a scurta locatorii uniformi de resurse („URL”), pentru a primi anumite valori sURL Link (definite în Politica de confidențialitate a sURL) și, pentru Clienții Planului Întreprinderi, pentru a utiliza celelalte produse și servicii definite în Formularul de comandă aplicabil în timpul termenului.
 • sURL Link Metrics. Ca parte a furnizării Serviciilor sURL, sURL colectează și generează valori sURL Link, care sunt descrise în Politica de confidențialitate a sURL. Anumite valori limitate ale sURL Link sunt publicate pe site-ul sURL. Clientul recunoaște și este de acord că toate valorile sURL Link sunt deținute de sURL și că sURL are dreptul de a utiliza, licenția, vinde sau dispune în alt mod de valorile sURL Link, așa cum este detaliat în Politica de confidențialitate a sURL. sURL nu pune la dispoziția Clientului toate valorile sURL Link. Clientul poate accesa, utiliza și copia valorile limitate sURL Link pe care le punem la dispoziție Clientului în funcție de nivelul de servicii al Clientului. Clientul nu poate combina nicio măsură sURL Link cu nicio informație de identificare personală și nu poate sublicența, vinde, sindicaliza sau împărtăși în alt mod valorile sURL Link cu vreo terță parte.
 • Acreditări de acces. sURL va furniza Clientului acreditări de acces netransferabile pentru Serviciile sURL. Clientul nu va (i) denatura sau masca identitățile atunci când utilizează Serviciile sURL sau caută acreditări de acces; (ii) selecta sau utiliza ca nume de utilizator sau Domeniu scurt de marcă un nume care face obiectul oricăror drepturi ale unei persoane sau entități, alta decât Clientul, fără autorizația corespunzătoare; (iii) selecta sau utiliza, ca nume de utilizator al Clientului sau Domeniu scurt de marcă, un nume care este altfel ofensator, vulgar sau obscen; sau (iv) depășește orice acces permis de sURL. Clientul va proteja toate acreditările de acces furnizate de sURL și va asigura confidențialitatea și securitatea acestora. În măsura în care Clientul este o entitate corporativă și nu o persoană fizică (1), numai angajații și contractorii Clientului („Personal”) pot folosi Serviciile sURL; (2) Clientul trebuie să solicite Personalului său să respecte toate Legile și restricțiile de utilizare (inclusiv restricțiile privind locurile de utilizator) stabilite în Acord sau prevăzute în alt mod de sURL și nu va împărtăși acreditările de acces pentru a depăși limitările de utilizator ale nivelului de servicii pe care Clientul le are cumparat; (3) Clientul declară și garantează că Personalul său are capacitatea și autoritatea de a încheia acest Acord; și (4) Clientul recunoaște că va fi pe deplin responsabil pentru orice acțiuni sau omisiuni ale Personalului său, fie că sunt autorizate sau neautorizate. sURL poate actualiza, reîmprospăta sau modifica modul de accesare a Serviciilor sURL, la discreția sa.
 • Monitorizarea conformității. sURL poate monitoriza utilizarea de către Client a Serviciilor sURL pentru conformitatea cu Acordul. Dacă sURL observă utilizarea Serviciilor sURL despre care consideră că nu este în conformitate cu Acordul, sURL va notifica Clientul și îi va acorda Clientului cinci (5) zile lucrătoare pentru a remedia nerespectarea acestuia. Dacă Clientul nu remediază nerespectarea în termen de cinci (5) zile lucrătoare, sURL își rezervă dreptul de a suspenda sau de a înceta utilizarea de către Client a Serviciilor sURL. sURL își rezervă dreptul de a suspenda utilizarea de către Client a Serviciilor sURL fără notificare în cazul în care consideră, cu bună-credință, că securitatea contului sURL al Clientului a fost compromisă sau că contul sURL al Clientului este utilizat într-un scop ilegal. Și poate suspenda sau rezilia accesul Clientului la Servicii fără notificare pentru încălcarea Acordului.

4. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI RESTRICȚII DE LICENȚĂ

 • Proprietate. Cu excepția oricărui Conținut pentru clienți sau Servicii pentru clienți, Clientul recunoaște și este de acord că sURL este proprietarul unic și exclusiv al tuturor drepturilor, titlului și interesului asupra Serviciilor sURL și Metricilor sURL Link și a tuturor documentației, codului sursă, instrumentelor, scripturilor aferente, procese, tehnici, metodologii, invenții, află-cum, concepte, formatare, aranjamente, atribute vizuale, idei, drepturi de baze de date, drepturi de autor, brevete, secrete comerciale și alte proprietăți intelectuale și toate derivatele, îmbunătățirile, modificările și îmbunătățirile acestora ("Materiale sURL”). Nimic din prezentul Acord sau din orice alt document nu va fi considerat că transferă dreptul de proprietate asupra Materialelor sURL. Cu excepția drepturilor limitate de licență acordate în mod expres aici, niciun drept asupra Materialelor sURL nu este acordat în temeiul prezentului document și toate drepturile asupra acestor Materiale sURL sunt rezervate.
 • Părere. Clientul nu este obligat să furnizeze sugestii, solicitări de îmbunătățire, recomandări sau alt feedback cu privire la Serviciile sURL sau Valorile sURL Link („Feedback”). Cu toate acestea, dacă Clientul face acest lucru, toate drepturile, titlurile și interesul asupra lui și asupra unui astfel de Feedback vor fi atribuite și vor deveni proprietatea unică și exclusivă a sURL la crearea sa.
 • Restricții de licență. Clientul nu trebuie să partajeze acreditările de acces pentru a depăși limitele de utilizator ale nivelului de servicii pe care Clientul l-a achiziționat. Clientul și Personalul său nu vor și nu vor permite niciunei terțe părți: (i) să acceseze Serviciile sau să exporte date din Servicii pentru a crea un serviciu, software, documentație sau date pentru un serviciu de scurtare URL, altul decât sURL sau pentru a crea link-uri scurtate. sau un serviciu care este competitiv cu orice aspect al Serviciilor sURL sau al Valorilor sURL Link, în mod substanțial similar sau confuz; (ii) să utilizeze, să modifice, să afișeze, să efectueze, să copieze, să dezvăluie sau să creeze lucrări derivate ale Serviciilor sURL, cu excepția cazurilor permise în mod expres în prezentul document; (iii) efectuați ingineria inversă, decompilați, dezasamblați, imitați, răzuiți pe ecran, încadrați sau oglindiți Serviciile sURL sau Valorile sURL Link sau utilizați orice alte mijloace pentru a încerca să descoperiți codul sursă, cu excepția cazurilor permise în mod expres aici; (iv) evaluează, grevează, distribuie, sublicențiază, cesionează, partajează, vinde, închiriază, închiriază, gaj sau transferă în alt mod Serviciile sURL sau Metricurile sURL Link către orice terță parte; (v) transmite coduri sau dispozitive dăunătoare, dezactivatoare sau rău intenționate, sau conținut care încalcă, defăimător, ilegal, delictuos, înșelător, înșelător, fraudulos, abuziv, indecent sau ofensator în alt mod sau conținut care conține informații personale ale cuiva sau încalcă proprietatea intelectuală a unei terțe părți , drepturi de confidențialitate sau publicitate („Conținut interzis”) prin Serviciile sURL; (vi) accesul prin mijloace automate sau neautorizate, să interfereze, să perturbe sau să încerce să monitorizeze, să anuleze accesul sau să eludeze măsurile de securitate pentru Serviciile sURL, sURL Link Metrics sau sistemele conexe, inclusiv prin roboți, păianjeni și alte metode electronice; și (vii) ascundeți, eliminați sau modificați orice drepturi de proprietate sau alte notificări privind Serviciile sURL sau Valorile sURL Link. În ciuda oricăror dispoziții contrare din prezentul document, sURL poate, la propria sa discreție, să revoce imediat acordarea drepturilor prevăzute în Secțiunea 3 dacă Clientul încalcă sau amenință să încalce restricțiile din această Secțiune sau creează alte probleme de securitate sau juridice. Prin prezenta, Clientul este de acord că sURL va avea dreptul, pe lângă orice alte căi de atac disponibile prin lege sau în echitate, la măsuri de ordonanță pentru a preveni încălcarea sau amenințarea de încălcare a obligațiilor Clientului în temeiul acestei secțiuni, fără nicio cerință de a demonstra un prejudiciu ireparabil sau posta o legatura.
 • Restricții tehnice. Clientul nu trebuie să depășească numărul și/sau frecvența cererilor API, scurtarea concomitentă a adreselor URL sau alt acces la sau utilizarea Serviciilor sURL în documentația relevantă sau așa cum este furnizat în alt mod de sURL într-un Formular de comandă. Dacă sURL consideră că Clientul a încercat să depășească sau să ocolească aceste limitări, sURL poate suspenda sau bloca accesul Clientului la Serviciile sURL. sURL poate monitoriza utilizarea de către Client a Serviciilor sURL, inclusiv pentru a asigura conformitatea Clientului cu acest Acord.
 • Software cu sursă deschisă. Serviciile sURL pot include software care este supus unor termeni care, ca o condiție de utilizare, copiere, modificare sau redistribuire, necesită ca astfel de software și lucrări derivate ale acestuia să fie dezvăluite sau distribuite sub formă de cod sursă, pentru a fi licențiate în scopul realizării unor produse derivate. funcționează sau să fie redistribuit gratuit („Software cu sursă deschisă”). În măsura în care termenii de licență pentru software cu sursă deschisă sunt incompatibili cu acest acord, atunci aceste drepturi din licența software cu sursă deschisă aplicabilă vor avea prioritate față de drepturile acordate în acest acord, dar numai în ceea ce privește software-ul cu sursă deschisă respectivă. Orice licență aplicabilă pentru Software cu sursă deschisă este exclusiv între Client și licențiatorul aplicabil al Software-ului cu sursă deschisă aplicabilă, iar Clientul va respecta licența aplicabilă pentru Software cu sursă deschisă.
 • Materiale de la terți. Serviciile sURL pot utiliza software sau cod sursă de la terți, inclusiv, fără limitare, software cu sursă deschisă („Materiale de la terți”). sURL nu are control asupra materialelor terților. În consecință, sURL nu este responsabil sau răspunzător pentru niciun material terță parte. Deși sURL nu are nicio obligație de a monitoriza Materialele terților, sURL poate elimina sau modifica astfel de Materiale ale terților la discreția sa, inclusiv, fără limitare, pentru a respecta Legea. Clientul este de acord să respecte toți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate legate de orice Materiale ale terților.
 • Mărci comerciale. sURL acordă Clientului o licență limitată, revocabilă, neexclusivă, netransferabilă, nesublicențiabilă pentru a accesa și utiliza numele, logo-urile, modelele și alte mărci comerciale ale sURL încorporate în Serviciile sURL („Mărci sURL”) pe durata Termenului și exclusiv în scopul afișării unei astfel de notificări ca parte a Serviciilor sURL. Clientul recunoaște valabilitatea mărcilor sURL și proprietatea și titlul sURL asupra acestora. Orice bunăvoință derivată din utilizarea mărcilor sURL de către Client va aduce beneficii sURL. Clientul nu va contesta Mărcile sURL, sau proprietatea și titlul sURL asupra acestora, sau cererea USPTO sau înregistrarea acestora, nici în timpul sau ulterior termenului acestui Acord. Clientul va executa documentele care pot fi solicitate în mod rezonabil de sURL sau cerute de lege, pentru a stabili proprietatea și drepturile unice și exclusive ale sURL asupra mărcilor sURL sau pentru a obține înregistrarea acestora. Clientul este de acord să folosească mărcile sURL în concordanță cu activele mărcii sURL pe care le pune la dispoziție la https://surl.ro/page/presa, astfel încât să protejeze și să mențină mărcile sURL și drepturile sURL în acestea. În acest scop, sURL va avea dreptul de a revoca licența acordată în această secțiune și/sau de a revizui și a aproba modul de utilizare a mărcilor sURL, iar Clientul este de acord să modifice utilizarea oricăror mărci sURL care nu îndeplinesc standardele sURL. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Clientul nu poate folosi nicio Mărcă sURL în niciun fel care implică vreun parteneriat, sponsorizare sau aprobare de către sURL.

5. SERVICII CLIENTI, CONȚINUT ȘI INFORMAȚII

 • Servicii pentru clienți. sURL nu va avea nicio responsabilitate pentru orice produs sau serviciu al Clientului accesat prin sau care folosește Serviciile sURL sau pentru utilizarea acestora de către utilizatorul final, clientul sau personalul („Serviciul Clienți”). Clientul nu va folosi Serviciile sURL în niciun fel care implică vreun parteneriat, sponsorizare sau aprobare a Serviciului Clienți de către sURL. Clientul nu trebuie să sugereze sau să implice că sURL este autorul sau în alt mod responsabil pentru opiniile sau conținutul Serviciului Clienți. Serviciile sURL nu vor fi utilizate în legătură cu niciun Conținut interzis sau cu orice activitate în care utilizarea sau eșecul Serviciilor sURL ar putea duce la deces, vătămare corporală sau daune materiale sau mediului sau să afecteze negativ sau să impună răspundere sURL în orice mod.
 • Conținutul clienților. Prin prezenta, Clientul acordă sURL o licență irevocabilă, perpetuă, neexclusivă, sublicențiabilă, transferabilă, fără drepturi de autor, la nivel mondial, pentru a utiliza, copia, importa, afișa, reproduce, executa, distribui, crea lucrări derivate, modifica sau modifica toate adresele URL și alte informații furnizate de Client către sURL („Conținutul Clientului”) în legătură cu furnizarea, operarea și promovarea Serviciilor sURL, crearea de metrici sURL Link și în alte scopuri comerciale. Colectarea, utilizarea și partajarea de către sURL a informațiilor personale pe care le primește sURL de la Client sau de la terți (inclusiv rețelele de socializare) este descrisă în Politica de confidențialitate a sURL. După cum se precizează în Politica noastră de confidențialitate, acolo unde este permis de lege, dacă înregistrați un cont sURL cu o adresă de e-mail pe un domeniu deținut de o organizație, cum ar fi angajatorul dvs., este posibil să împărtășim adresa dvs. de e-mail și informațiile despre contul dvs. echipei noastre de vânzări. iar afacerea să exploreze interesul companiei de a crea sau de a gestiona un cont de întreprindere sau în scopuri conexe.

6. REPREZENTĂRI ȘI GARANȚII

 • Garanții pentru conținutul clienților. Clientul declară și garantează că Conținutul Clientului și toate informațiile pe care se bazează Valorile sURL Link, precum și primirea, colectarea, utilizarea și furnizarea acestora nu vor încălca sau încălca niciun drept al terților, inclusiv, fără limitare, orice proprietate intelectuală, confidențialitate și publicitate. drepturi; (ii) Conținutul clientului și orice informație pe care se bazează Valorile sURL Link au fost primite, colectate, utilizate și furnizate către sURL în conformitate cu toate legile, regulile și reglementările aplicabile și liniile directoare și cerințe de autoreglementare, inclusiv fără limitare legile privind confidențialitatea și securitatea datelor, mesaje nesolicitate, practici neloiale sau înșelătoare sau restricții comerciale sau de export din Statele Unite („Legile”); (iii) a obținut toate consimțământurile, aprobările sau alte autorizații sau permisiuni necesare și a respectat politicile sale de confidențialitate postate și toți termenii și condițiile sau politicile de confidențialitate ale terților în legătură cu primirea, utilizarea și/sau furnizarea acesteia. Conținutul clienților și toate informațiile pe care se bazează Valorile sURL Link; și (v) că niciuna dintre Conținutul Clientului sau informațiile sau datele pe care se bazează Valorile sURL Link nu conține informații de identificare personală sau identificatori persistenti de la persoane sub vârsta de 13 ani.
 • Alte garanții pentru clienți. În plus, Clientul declară și garantează că (i) a implementat sau a cerut prin contract măsuri de securitate standard din industrie pentru a ajuta la protejarea securității și integrității și a preveni accesul neautorizat la Serviciile sURL sau la Valorile sURL Link, Conținutul pentru clienți și Serviciile pentru clienți; (ii) nu va face nimic care să facă Serviciile sURL supuse oricărei licențe open source sau similare care creează obligația de a acorda orice drepturi asupra Serviciilor sURL; (iii) nu va perturba, dezactiva, șterge, modifica, dăuna, deteriora, interfera sau afecta în vreun fel Serviciile sURL sau Valorile sURL Link; (iv) în cazul oricărei încălcări a securității sau al accesului neautorizat la orice Servicii sURL, Măsuri sURL Link, Conținut pentru clienți și Servicii pentru clienți, Clientul va investiga imediat o astfel de încălcare și va notifica sURL în scris și, dacă nu este notificat altfel de către sURL, va lua toate acțiuni corective necesare pentru a remedia o astfel de încălcare și/sau a respecta Legea aplicabilă și cerințele sURL, toate pe cheltuiala Clientului; și (v) Clientul, utilizarea de către Client a Serviciilor sURL, a Conținutului pentru clienți și a Serviciilor pentru clienți vor respecta toate Legile și nu vor încălca sau încălca drepturile de proprietate intelectuală, confidențialitate sau publicitate ale terților.
 • DECLINĂRI DE RĂSPUNDERE sURL. DECLINĂRI DE RESPONSABILITATE. SERVICIILE SURL SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE” FĂRĂ GARANȚII DE NICIUN FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE TITLU, NEÎNCĂLCARE, VANDABILITATE ȘI POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI ORICE GARANȚII IMPLICATE DE ORICE CURS DE PERFORMANȚĂ SAU DE UTILIZARE A COMERȚULUI, TOATE ACESTEA FIIND RESPINSE ÎN MOD EXPRES. SURL NU GARANTEAZĂ CĂ: (I) SERVICIILE SURL VOR FI SIGURE SAU DISPONIBILE ÎN ORICE MOMENT SAU LOCAȚIE ANUME; (II) ADRESELE URL SCURTATE, SERVICIILE SURL ȘI VALORILE SURL LINK VOR FI EXACTE, FĂRĂ ERORI SAU CĂ ORICE DEFECTE SAU ERORI VOR FI CORECTATE; (III) SERVICIILE SURL SUNT SIGURE, LIPSITE DE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE; (IV) REZULTATELE UTILIZĂRII SERVICIILOR SURL SAU A VALORILOR SURL LINK VOR ÎNDEPLINI CERINȚELE CLIENTULUI SAU ORICARE DINTRE NEVOILE DE AFACERI ALE UTILIZATORILOR, ALE PERSONALULUI SAU ALE CLIENȚILOR ACESTUIA; SAU (V) SERVICIILE SURL VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU CĂ ORICE ÎNTRERUPERE VA FI CORECTATĂ ÎN TIMP UTIL. UTILIZAREA DE CĂTRE CLIENȚI A SERVICIILOR SURL ȘI A VALORILOR SURL LINK ESTE EXCLUSIV PE PROPRIUL RISC. ÎN PLUS, SURL NU FACE DECLARAȚII SAU GARANȚII ȘI NU ÎȘI ASUMĂ SUME DE RĂSPUNDERE SAU OBLIGAȚII DE DESPĂGUBIRE CU PRIVIRE LA ASIGURAREA FAPTULUI CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE CLIENT A SERVICIILOR SURL ȘI A VALORILOR SURL LINK RESPECTĂ ORICE LEGI SAU REGLEMENTĂRI DIN AFARA STATELOR UNITE ȘI CLIENTUL VA FI SINGURUL RĂSPUNZĂTOR PENTRU ASTFEL DE CONFORMITATE. SURL NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU PRODUSELE SAU SERVICIILE TERȚILOR (DE EXEMPLU, SOFTWARE CU SURSĂ DESCHISĂ, PLATFORME DE SOCIALIZARE, MATERIALE DE LA TERȚI SAU PENTRU FURNIZORII DE GĂZDUIRE SAU DE MAGAZINE DE APLICAȚII). CLIENTUL RECUNOAȘTE CĂ CIFRELE CONȚINUTE ÎN VALORILE SURL LINK PRODUSE MAI JOS SUNT ESTIMĂRI ȘI POT FI SUPUSE UNOR ERORI STATISTICE. SURL NU GARANTEAZĂ CĂ VALORILE LINKULUI SURL VOR FI COMPLET CORECTE, EXACTE, OPORTUNE SAU DE ÎNCREDERE. SURL ÎȘI DECLINĂ PRIN PREZENTA ORICE RĂSPUNDERE PENTRU ORICE UTILIZARE SAU ÎNCREDERE ÎN VALORILE LINK-URILOR SURL DE CĂTRE CLIENT ȘI TERȚI.

7. DESPĂGUBIRE ȘI RESPONSABILITATE

 • Despăgubirea clientului. Clientul va apăra, va despăgubi și va ține de răspundere pe sURL, părinții, filialele, afiliații și angajații acestora, ofițerii, directorii, reprezentanții, contractanții, clienții, partenerii de afaceri, succesorii și cesionații („Indemnizații sURL”) de și împotriva oricăror revendicări ale terților și acțiunile și daunele, răspunderile și costurile rezultate (inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților) suportate de Indemnizațiile sURL care decurg din sau sunt legate direct sau indirect de (a) Conținutul pentru clienți, Serviciile pentru clienți sau orice alte produse și servicii ale clienților; (b) acțiunile și omisiunile Clientului în temeiul prezentului, încălcarea prezentului Acord sau încălcarea legilor; și/sau (c) orice acuzație de încălcare a proprietății intelectuale, a confidențialității sau a publicității privind Conținutul pentru clienți sau Serviciile pentru clienți. sURL va notifica prompt Clientul cu privire la orice reclamație pentru care solicită despăgubiri; cu condiția, totuși, că orice întârziere în furnizarea notificării nu va vicia obligațiile de despăgubire ale Clientului, cu excepția cazului în care Clientul este prejudiciat material prin aceasta. Clientul va avea controlul exclusiv asupra apărării oricărei revendicări în temeiul acestei secțiuni, cu excepția faptului că sURL poate aproba orice avocat folosit de Client și că sURL poate participa la apărare, pe cheltuiala Clientului. Toate soluționările cererilor de despăgubire necesită acordul sURL.

8.LIMITARE A RĂSPUNDERII

 • LIMITAREA RĂSPUNDERII. ÎN NICIUN CAZ, SURL NU VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN TEMEIUL CONTRACTULUI, DELICTUAL, RĂSPUNDERII STRICTE, NEGLIJENȚEI SAU ORICĂREI ALTE TEORII LEGALE SAU ECHITABILE CU PRIVIRE LA SERVICIILE SURL, VALORILE SURL LINK SAU ÎN ORICE ALT MOD ÎN TEMEIUL PREZENTULUI DOCUMENT PENTRU ORICE RECLAMAȚIE LEGATĂ DE (I) ORICE PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE DATE. , COSTUL ACHIZIȚIEI DE BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUȚIE SAU DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTE, PUNITIVE, COMPENSATORII SAU CONSECUTIVE DE ORICE FEL (ORICÂT DE ACESTEA APAR); (II) ORICE BUG, VIRUȘI, CAI TROIENI SAU ALTELE ASEMENEA (INDIFERENT DE SURSA DE ORIGINE); (III) ORICE ÎNCETARE PERMANENTĂ SAU TEMPORARĂ A PRESTĂRII SERVICIILOR SURL; (IV) ȘTERGEREA, CORUPEREA SAU EȘECUL STOCĂRII ORICĂRUI CONȚINUT AL CLIENTULUI ȘI A ALTOR DATE MENȚINUTE SAU TRANSMISE DE CĂTRE SAU PRIN UTILIZAREA DE CĂTRE CLIENT A SERVICIILOR SURL; (V) INCAPACITATEA CLIENTULUI DE A FURNIZA SURL UN CONT EXACT SAU ALTE INFORMAȚII; (VI) ORICE RĂSPUNDERE CARE REZULTĂ DIN EȘECUL CLIENTULUI DE A-ȘI PĂSTRA PAROLA SAU DETALIILE CONTULUI ÎN SIGURANȚĂ ȘI CONFIDENȚIALITATE; (VII) INCAPACITATEA CLIENTULUI DE A ACCESA SERVICIILE SURL DIN CAUZA DEFECȚIUNILOR ÎN ECHIPAMENT, INFRASTRUCTURĂ, SISTEM SAU REȚEA UTILIZATĂ DE CLIENT; SAU (VIII) SUME PENTRU TOATE REVENDICĂRILE DE MAI JOS, ÎN TOTAL, CARE DEPĂȘESC 100,00 USD.

9. TERMENUL ŞI ÎNCHEIAREA

 • Termenul acordului. Prezentul Acord va începe la data la care Clientul acceptă acest Acord prin crearea unui cont sau achiziționarea unui nivel de serviciu plătit („Data Intrare în vigoare”) și va rămâne în vigoare pe durata termenului selectat de Client, cu excepția cazului în care este reziliat altfel, așa cum este permis aici (“ Termen inițial"). Dacă contul dvs. plătit este setat să se reînnoiască automat, consultați secțiunea 2(B) de mai sus pentru termenii de reînnoire automată.
 • Dreptul de a rezilia. sURL poate rezilia imediat acest acord, la discreția sa. La expirarea sau rezilierea acestui Acord, toate drepturile aplicabile și accesul acordat Clientului se vor rezilia automat, iar Clientul și Personalul său vor înceta orice utilizare ulterioară a Serviciilor sURL și vor returna, sau, dacă este indicat de sURL, vor distruge toate informațiile confidențiale ale sURL. Orice Secțiune a acestui Acord care, prin natura sa, ar supraviețui unei astfel de expirări sau rezilieri, va supraviețui astfel.

10. LEGISLAȚIA APLICABILĂ - LITIGII

 • Legea aplicabilă. Prezentul acord și tranzacțiile menționate vor fi guvernate și interpretate conform Legii federale de arbitraj și a legilor statului New York, fără a ține cont de prevederile privind conflictele de legi ale acestuia și fără a ține cont de Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională. de bunuri.
  Limitarea depunerii revendicărilor. În măsura permisă de lege, Clientul este de acord cu orice reclamație sau cauză de acțiune a Clientului care decurge din, este legată de sau este legată de utilizarea Serviciilor sURL, a Valorilor sURL Link sau a prezentului Acord trebuie depusă în termen de un (1) an de la astfel de revendicarea acțiunii a apărut sau a fi interzis pentru totdeauna.
 • Arbitrajul obligatoriu al litigiilor. Fiecare dintre noi este de acord că orice dispută, pretenție sau controversă care decurge din sau este legată de acești Termeni și condiții sau de încălcarea, rezilierea, aplicarea, interpretarea sau valabilitatea acestora sau utilizarea Serviciilor sau a Conținutului (colectiv, „Disputa”) va fi rezolvată. exclusiv prin arbitraj obligatoriu, individual și nu într-o acțiune sau procedură de grup, reprezentativ sau consolidat. Dvs. și sURL sunteți de acord că Legea Federală de Arbitraj din S.U.A. guvernează interpretarea și aplicarea acestor Termeni și condiții și că fiecare dintre dvs. și sURL renunțați la dreptul la un proces de judecată sau de a participa la o acțiune colectivă. Această prevedere de arbitraj va supraviețui rezilierii acestor Termeni și condiții.
 1. Excepții și renunțare. Ca excepții limitate de la această secțiune de soluționare a litigiilor (i), puteți încerca să soluționați un litigiu în instanța pentru cereri cu valoare redusă, dacă aceasta se califică; și (ii) fiecare își păstrează dreptul de a solicita măsuri echitabile sau alte măsuri echitabile de la o instanță pentru a preveni (sau a interzice) încălcarea sau deturnarea drepturilor noastre de proprietate intelectuală. Prezentul acord de arbitraj nu se aplică persoanelor fizice situate în Spațiul Economic European.
 2. Desfășurarea arbitrajului și a regulilor de arbitraj. Arbitrajul va fi condus de Asociația Americană de Arbitraj („AAA”). Dacă sunteți o persoană fizică, arbitrajul se va desfășura în conformitate cu Regulile de arbitraj pentru consumatori ale AAA („Regulile AAA”) în vigoare atunci, cu excepția cazurilor modificate de acești Termeni și condiții. Dacă introduceți acești Termeni și condiții în numele unei organizații, arbitrajul se va desfășura în conformitate cu Regulile de arbitraj comercial ale AAA. Regulile AAA sunt disponibile la www.adr.org sau sunând la 1-800-778-7879. O parte care dorește să înceapă arbitrajul trebuie să depună o cerere scrisă de arbitraj la AAA și să notifice celeilalte părți, așa cum este specificat în Regulile AAA. AAA oferă un formular Cerere de arbitraj la www.adr.org.
 3. Dacă cererea dvs. este de 10.000 USD sau mai puțin, puteți alege dacă arbitrajul se va desfășura numai pe baza documentelor prezentate arbitrului, printr-o audiere telefonică sau prin videoconferință sau printr-o audiere în persoană, conform prevederilor Reguli AAA. Dacă cererea dumneavoastră depășește 10.000 USD, dreptul la o audiere va fi determinat de Regulile AAA. Orice audieri de arbitraj vor avea loc în județul (sau parohia) în care locuiți, cu excepția cazului în care suntem de acord cu o locație diferită. Părțile convin că arbitrul va avea autoritatea exclusivă să decidă toate problemele legate de interpretarea, aplicabilitatea, caracterul executoriu și domeniul de aplicare al prezentului acord de arbitraj.
 4. Costurile de arbitraj. Plata tuturor taxelor de depunere, administrare și arbitru va fi guvernată de Regulile AAA aplicabile. Dacă sunteți o persoană fizică, vom plăti toate taxele și cheltuielile de depunere, administrare și arbitru în cazul în care litigiul dvs. este mai mic de 10.000 USD, cu excepția cazului în care arbitrul consideră Litigiul dvs. frivol. Dacă câștigăm în arbitraj, vom plăti toate onorariile și costurile avocaților noștri și nu vom căuta să le recuperăm de la dvs. Dacă câștigați în arbitraj, veți avea dreptul la o acordare a onorariilor și cheltuielilor avocaților în măsura prevăzută de legea aplicabilă.
 5. Renunțare la acțiunea colectivă. DVS. SUNTEȚI DE ACORD CĂ FIECARE POATE INTRODUCE PRETENȚII ÎMPOTRIVA CELUILALT NUMAI ÎN CALITATEA DUMNEAVOASTRĂ SAU INDIVIDUALĂ, ȘI NU ÎN CALITATE DE RECLAMANT SAU MEMBRU AL GRUPULUI ÎN VREO PROCEDURĂ PRETINSĂ DE GRUP SAU REPREZENTATIVĂ. În plus, dacă disputa părților este soluționată prin arbitraj, arbitrul poate să nu consolideze pretențiile unei alte persoane cu revendicările dumneavoastră și să nu prezide în alt mod nicio formă de reprezentare sau procedura de grup. Dacă această prevedere specifică este considerată inaplicabilă, atunci întreaga secțiune de soluționare a litigiilor va fi nulă și neavenită.
 6. Dacă sURL modifică oricare dintre termenii acestei secțiuni „Rezolvarea litigiilor” după data la care ați acceptat pentru prima dată acești Termeni și condiții (sau ați acceptat orice modificări ulterioare ale acestor Termeni și condiții), puteți respinge orice astfel de modificare trimițându-ne o notificare scrisă (inclusiv prin e-mail la asistenta@surl.ro) în termen de 30 de zile de la data la care această modificare a intrat în vigoare, așa cum este indicat în data „Ultima actualizare” de mai sus sau în data e-mailului sURL către dumneavoastră prin care vă anunțăm cu privire la o astfel de modificare. Prin respingerea oricărei modificări, sunteți de acord că veți arbitra orice dispută dintre dvs. și sURL în conformitate cu termenii acestei secțiuni „Rezolvarea litigiilor” de la data la care ați acceptat pentru prima dată acești Termeni și condiții (sau ați acceptat orice modificări ulterioare ale acestor Termeni). de serviciu).
 7. Separabilitate. Cu excepția oricăreia dintre prevederile din Secțiunea 20(e) din acești Termeni („Renunțarea la acțiuni colective”), dacă un arbitru sau o instanță de jurisdicție competentă decide că orice parte a acestor Termeni și condiții este invalidă sau inaplicabilă, celelalte părți din acești Termeni și condiții se vor aplica în continuare.

11. DIVERSE

 • Relația părților. Părțile vor fi contractori independenți în temeiul prezentului Acord și nimic din prezentul prezent nu va constitui niciuna dintre părți drept angajator, angajat, agent sau reprezentant al celeilalte părți, sau ambele părți ca asociați sau parteneri în orice scop.
 • Întregul acord și separabilitate. Prezentul acord este întregul acord dintre părți cu privire la obiectul prezentului articol și înlocuiește toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane (fie orale, scrise sau electronice) între părți cu privire la acesta, inclusiv orice acorduri de nedivulgare semnate de părți. . Cu excepția cazurilor în care părțile pot modifica în scris, inclusiv printr-un Acord suplimentar sURL Întreprinderi, niciun termen suplimentar sau conflictual stabilit în comanda clientului, factură, declarație sau alt document sau conținut în orice acord de tip „shrinkwrap” sau „clickwrap”, sunt obligatorii. Dacă vreo prevedere a acestui acord este considerată inaplicabilă sau invalidă, acea prevedere va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară, astfel încât, altfel, prezentul acord să rămână în vigoare și efect și executoriu.
 • Forță majoră. Cu excepția oricăror taxe datorate în temeiul prezentului, niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere în îndeplinirea sau neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului document, în cazul în care o astfel de întârziere sau nerespectare rezultă dintr-o cauză care nu poate fi controlată în mod rezonabil, inclusiv, fără limitare, atacuri cibernetice, atacuri mecanice, eșecuri electronice sau de comunicații, acte de forță, terorism, război, dezastre naturale, defecțiuni ale oricăror telecomunicații sau transport sau ale oricărui furnizor sau furnizor terță parte (de exemplu, furnizori de gazdă sau magazin de aplicații) sau dispute de muncă.
 • Misiune. Cu excepția unui afiliat sau în cazul unei fuziuni, achiziții sau alte schimbări de control, niciuna dintre părți nu poate ceda acest Acord fără permisiunea prealabilă scrisă a celeilalte părți și orice încercare de a face acest lucru este nulă. Prezentul Acord va fi obligatoriu pentru orice succesori și cesionari autorizați.
 • Notificări. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezentul Acord, toate notificările în temeiul acestui Acord se vor face în scris la adresele enumerate mai sus și se vor considera că au fost date în mod corespunzător atunci când sunt primite, dacă sunt livrate personal; atunci când sunt trimise, dacă sunt transmise prin fax sau e-mail; sau a doua zi după trimitere, dacă este trimis pentru livrare a doua zi de către un serviciu de livrare peste noapte recunoscut.
 • Titluri; Interpretare. Titlurile de secțiuni și paragrafe din acest acord sunt doar pentru comoditate și nu vor afecta interpretarea lor. Orice utilizare a „inclusiv” „de exemplu” sau „cum ar fi” în acest acord va fi interpretată ca fiind urmată de „fără limitare”.
 • Export. Părțile vor respecta toate legile și reglementările aplicabile privind controlul exporturilor și importurilor și, în special, nu vor exporta sau reexporta Serviciile sURL fără toate licențele guvernamentale din Statele Unite și străine necesare.
 • Utilizare guvernamentală. Serviciile sURL sunt „articole comerciale”, așa cum termenul este definit la 48 C.F.R. 2.101, constând din „software de calculator comercial” și „documentație de software de calculator comercial”, așa cum acești termeni sunt utilizați în 48 C.F.R. 12.212. Orice acces la sau utilizare a Serviciilor sURL de către orice entitate guvernamentală este interzisă, cu excepția cazurilor permise în mod expres de termenii acestui Acord. În plus, orice utilizare de către entitățile guvernamentale din SUA trebuie să fie în conformitate cu 48 C.F.R. 12.212 și 48 C.F.R. 227.7202-1 până la 227.7202-4. Dacă Clientul folosește Serviciile sURL în calitatea sa oficială de angajat sau reprezentant al unei entități guvernamentale din SUA, de stat sau locală și nu este în măsură din punct de vedere legal să accepte despăgubirea, jurisdicția, locul de desfășurare sau alte clauze din prezentul document, atunci acele clauze nu se aplică unei astfel de entități. , dar numai în măsura în care prevede legea aplicabilă.
 • General. Nerespectarea de către sURL a vreunui drept sau prevedere a acestor Termeni nu va constitui o renunțare la aplicarea viitoare a dreptului sau prevederii respective. Renunțarea la orice astfel de drept sau prevedere va intra în vigoare numai dacă este în scris și semnată de un reprezentant autorizat în mod corespunzător al sURL. Cu excepția cazurilor specificate în mod expres în acești Termeni, exercitarea de către oricare dintre părți a oricăreia dintre remediile sale în temeiul acestor Termeni nu va aduce atingere celorlalte căi de atac prevăzute de acești Termeni sau în alt mod. Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă consideră că vreo prevedere a acestor Termeni este invalidă sau inaplicabilă, acea prevedere va fi aplicată în măsura maximă permisă, iar celelalte prevederi ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare și în vigoare.
 • Publicitate. Clientul acordă sURL dreptul de a utiliza siglele sau mărcile comerciale ale Clientului în materiale de marketing sau publicitate și pe site-ul său web pentru a identifica Clientul ca client care utilizează Serviciile sURL.
 • Contactează sURL. Dacă aveți întrebări despre acești Termeni, vă rugăm să ne contactați la asistenta@surl.ro.